Матеріали для консультування пацієнток

Матеріали для консультування пацієнток, які завжди під рукою

Опитувальник, що містить лише 4 запитання, допоможе вам у виявленні тяжких менструальних кровотеч у жінок. Згідно Уніфікованого клінічного протоколу щодо ведення пацієнток з аномальними матковими кровотечами, цей опитувальник рекомендується застосовувати навіть якщо пацієнтка не висуває активних скарг на рясні менструації.1

Завантажити
HMB questionnaire
  • Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги "Аномальні маткові крововтечі", імплементований згідно Наказу МОЗ України від 13.04.2016 р. №353. Return to content

Завантажте інформаційну листівку, присвячену проблемі тяжких менструальних кровотеч, та допоможіть вашим пацієнткам отримати своєчасну консультацію щодо ТМК, покращити їх здоров’я та якість життя.

Завантажити
інформаційну листівку

Брошура, що розроблена міжнародною групою незалежних експертів INTRA (Intrauterine coNtraception: Translating Research into Action – внутрішньоматкова контрацепція: впровадження досліджень в практику), містить більш детальну інформацію для ефективного консультування жінок щодо внутрішньоматкової контрацепції (ВМК) менш ніж за 7 хвилин та допоможе Вам у консультуванні.

Завантажити
INTRA leaflet

Буклет, що розроблений міжнародною групою незалежних експертів INTRA (Intrauterine coNtraception: Translating Research into Action – внутрішньоматкова контрацепція: впровадження досліджень в практику), містить 6 простих кроків і слугуватиме коротким довідником під час консультування жінок щодо внутрішньоматкової контрацепції (ВМК) та допоможе переконатися, що значущі питання  були обговорені.

Завантажити
intra leaflet web

Інформаційний буклет, розроблений міжнародною групою незалежних експертів AWARE (Appropriate Care For Women With Androgen Excess – належна медична допомога для жінок із гіперандрогенією), допоможе вам у менеджменті гіперандрогенії у пацієнток. Він містить покрокові рекомендації для діагностики та лікування гіперандрогенії у жінок.

Завантажити
Aware leaflet