Препарати

Клайра (естрадіолу валерат /дієногест)

Title

Клайра — це КОК, що забезпечує високу контрацептивну ефективність з додатковими перевагами, зокрема має простий режим застосування, що не передбачає перерви у прийомі перед початком наступної упаковки.1-3

 • Режими прийому КОК, які не передбачають перерви у прийомі перед початком наступної упаковки забезпечують кращий комплайєнс порівняно з режимами, які мають таку перерву2,4,5

   

  • У дослідженні реальної клінічної практики INAS-SCORE скориговані відношення ризиків для кожної когорти стратифікували за віком6
  • Нижчий відносний ризик незапланованої вагітності продемонстровано у жінок молодше 25 років, які застосовували Клайра, – це вказує на те, що молодим жінкам легко дотримуватися режиму прийому Клайра.

 

зображення упаковки Клайра

 

 • Клайра має просту 28-денну схему прийому (26 таблеток з активною речовиною/2 таблетки плацебо) і не передбачає перерви у прийомі перед застосування наступної упаковки, що забезпечує високу контрацептивну ефективність.1-3

 

Відео-пояснення до упаковки Клайра

YYMMDD Author/Uploaded by

 

Щоб допомогти жінкам, правила прийому препарату за умови пропуску прийому таблеток надруковані безпосередньо на упаковці Клайра.

 • Правила прийому препарату Клайра за умови пропуску прийому таблеток5

 

КОК — комбіновані оральні контрацептиви; INAS-SCORE — міжнародне дослідження з активним спостереженням "Безпека контрацептивів: роль естрогенів"

 • Ahrendt HJ, Makalová D, Parke S et al. Contraception 2009;80(5):436–444. Return to content
 • Fruzzetti F, Trémollieres F and Bitzer J. Gynecol Endocrinol 2012;28(5):400–408. Return to content
 • Zeun S, Lu M, Uddin A et al. Contraception 2009;14(3):221–232 Return to content
 • Aubeny E, Buhler M, Colau JC et al. Eur J Contracept Reprod Health Care 2002;7(3):155–161. Return to content
 • Інструкція для медичного застосування лікарського засобу Клайра (дата останнього перегляду 18.10.2023). Return to content
 • Dinger J, Do Minh T, Heinemann K et al. Contraception 2016;94:328–339. Return to content
Title

Висока контрацептивна ефективність Клайра підтверджена у дослідженні реальної клінічної практики

 

Продемонстровано низьку частоту контрацептивних невдач при прийомі Клайра:*1

 

 

Адаптовано на основі публікації Barnett C et al. 20171

 

Нижча частота контрацептивних невдач також спостерігалася серед молодих жінок (у віці < 25 років ) порівняно з КОК, що містять левоноргестрел.2

 

Скориговані відношення ризиків для кожної когорти стратифікували за віком.*2

 

Скориговані відношення ризиків контрацептивних невдач стратифіковані за віком у групах жінок, які
використовували Клайра, КОК, що містять левоноргестрел, та інші КОК.

 

Вікова група
(роки)

ВРскор (95% ДІ) Клайра порівняно
з іншими КОК

ВРскор (95% ДІ) Клайра порівняно
з КОК, що містять левоноргестрел

≤25

0,6 (0,4–1,1)

0,4 (0,2–0,8)

>25-≤35

1,0 (0,5–1,8)

0,8 (0,4–1,8)

>35

0,1 (0,0–0,6)

0,1 (0,0–0,6)

 

Адаптовано на основі публікації Barnett C et al. 20192

 

Більше інформації

 

* Результати спостереження за європейською когортою в дослідженні INAS-SCORE. Європейська когорта включала 30 098 жінок, із яких 9120 (30,3 %) на момент включення в дослідження вперше почали застосовувати контрацептивний засіб.

 

З поправкою на вік, наявність пологів в анамнезі, статус користувача та паління.

 

КОК — комбіновані оральні контрацептиви; INAS-SCORE — міжнародне дослідження з активним спостереженням "Безпека контрацептивів: роль естрогенів"; ЛНГ — левоноргестрел; іКОК — інші комбіновані оральні контрацептиви.

 • Barnett C, Hagemann C, Dinger J et al. Eur J Contracept Reprod Health Care 2017;22(1):17–23. Return to content
 • Barnett C, Dinger J, Minh TD et al. Eur J Contracept &Reprod Health Care 2019;24(4):247–250. Return to content
Title

Клайра: високоефективна контрацепція без компромісів щодо симптомів, пов’язаних з безгормональним інтервалом

До 70% жінок, які застосовують КОК з режимом 21+7 мають симптоми пов'язані з БГІ під час 7-денної перерви.1

 

Клайра має режим прийому 26+2 (26 таблеток із активною речовиною/2 таблетки плацебо), який забезпечує стабільний рівень естрадіолу протягом усього циклу, в тому числі і під час БГІ.2

 

Середня концентрація естрадіолу в сироватці крові при прийомі Клайра2

 

Адаптовано на основі Fruzzetti F et al. 20122

 

При прийомі Клайра достовірно зменшується частота появи симптомів, пов'язаних з БГІ, порівняно з КОК з режимом застосування 21+7, що є додатковою неконтрацептивною перевагою3

 

Зміна інтенсивності головного та тазового болю від вихідного рівня до 6 циклу прийому КОК3

 

Адаптовано на основі Macìas G et al. 20133

 

КОК — комбіновані оральні контрацептиви; ДНГ — дієногест; Е2В — естрадіолу валерат; ЕЕ — етинілестрадіол; БГІ - безгормональний інтервал; ВАШ — візуальна аналогова шкала.

 • Sulak PJ, Scow RD, Preece C et al. Obstet Gynaecol 2000;95:261–266. Return to content
 • Fruzzetti F, Trémollieres F and Bitzer J. Gynecol Endocrinol 2012;28(5):400–408. Return to content
 • Macìas G, Merki-Feld GS, Parke S et al. J Obstet Gynaecol 2013;33:591–596. Return to content
Title

Клайра швидко зменшує менструальну крововтрату в жінок з тяжкими менструальними кровотечами1

 • Тяжкі менструальні кровотечі негативно впливають на якість життя жінок:2
  • 80% вважають, що вони впливають на їхню робочу продуктивність та навчання в школі*2
  • 82% вважають, що вони впливають на їхні стосунки*2
  • ТМК можуть призводити до залізодефіцитної анемії3
 • Третина жінок готові перейти на використання іншого методу контрацепції, якщо він зменшить об'єм менструальної кровотечі4

 

Більше інформації

Клайра – єдиний* КОК, що має затверджене показання "лікування тяжких менструальних кровотеч у жінок без органічної патології, яким призначили пероральну контрацепцію"*5

 

 

*станом на листопад 2023 року

 

Адаптовано на основі Fraser IS et al. 20111

 

Через 6 місяців застосування Клайра у жінок з ТМК спостерігалося зменшення об'єму МК на 88%1

Більше інформації

 

Згідно з визначенням NICE, ТМК — це «Надмірна менструальна крововтрата, що порушує фізичний стан, соціальні, емоційні та/або матеріальні умови життя жінки.»6

 

*Клайра — це перший і єдиний** КОК, що показаний для лікування ТМК*** без органічної патології в багатьох країнах світу.5

**станом на листопад 2023 року, *** у жінок, яким призначили пероральну контрацепцію

 

КОК — комбіновані оральні контрацептиви; ТМК - тяжкі менструальні кровотечі; МК — менструальна крововтрата; NICE (National Institute for Health and Care Excellence) - Національний інститут охорони здоров’я та вдосконалення медичної допомоги Великобританії

 • Fraser IS, Parke S, Mellinger U et al. Eur J Contracept Reprod Health Care 2011;16:258–269. Return to content
 • Bitzer J,Serrani M and Lahav A . Open Access J Contraception 2013;4:21–28. Return to content
 • Jensen JT, Bitzer J, Nappi RE et al. Eur J Contracept Reprod Health Care 2020;25(2):98–105 Return to content
 • Mansour D. Int J Womens Health 2014;6:367–375. Return to content
 • Інструкція для медичного застосування лікарського засобу Клайра (дата останнього перегляду 18.10.2023). Return to content
 • NICE Guideline NG88 "Heavy menstrual bleeding: assessment and management". Published: 14 March 2018. Last updated: 24 May 2021. https://www.nice.org.uk/guidance/ng88/resources/heavy-menstrual-bleeding-assessment-and-management-pdf-1837701412549 (Accessed November 2023) Return to content
Title

Клайра забезпечує значне зменшення дисменореї1

40–50 % жінок молодого віку мають первинну дисменорею, що може призвести до пропуску роботи або навчання в школі2

 

 • При застосуванні Клайра зменшувалась кількість днів з дисменореєю, що було співставне з комбінацією ЕЕ/ЛНГ1
 • Крім того, жінки приймали меншу кількість таблеток ібупрофену з приводу болю1

 

При застосуванні Клайра зменшувалась кількість днів з дисменореєю1

 

Адаптовано на основі Petraglia F et al. 2011.2

 

Більше інформації

 

ЕЕ/ЛНГ — етинілестрадіол/левоноргестрел

Title

Клайра забезпечує високу контрацептивну ефективність з додатковими перевагами, зокрема, зменшення сексуальної дисфункції у жінок1

 

Жінки можуть соромитися розмовляти зі своїм лікарем про секс, і більшість з них не усвідомлює, що КОК можуть впливати на їхню сексуальну функцію.2

 

Без лікування сексуальні проблеми можуть негативно вплинути на:3

 

Міжособистісні стосунки

Міжособистісні стосунки

Самооцінку

Самооцінку

Якість життя

Якість життя

 

Клайра може допомогти поліпшити сексуальне бажання та збудження в жінок з сексуальною дисфункцією, що може спостерігатися на фоні прийому інших КОК.1

 

Клайра забезпечує:

 

down arrow

Менш виражене підвищення рівня глобуліну, що зв’язує статеві гормони*4

Підвищення рівнів вільного тестостерону та дегідроепіандростерон-сульфату*1

up arrow

Клайра покращує бажання та збудження, що призводить до значного зменшення рівня дистресу1

 

КОК — комбіновані оральні контрацептиви; ЕЕ — етинілестрадіол; ЕЕ/ЛНГ — етинілестрадіол/левоноргестрел.

 • Davis SR, Bitzer J, Giraldi A et al. J Sex Med 2013;10:3069–3079. Return to content
 • de Castro Coelho F and Barros C. Int J ReprodMed 2019:9701384. Return to content
 • Lee J-J, Tan TC and Ang SB. Singapore Med J 2017; 58(6):285–288. Return to content
 • Junge W, Mellinger U, Parke S et al. Clin Drug Investig 2011;31(8):573–584. Return to content
Title

Для Клайра отримано достовірні дані, які підтверджено в реальній практиці1-3

Результати дослідження реальної клінічної практики надають додаткову впевненість в тому, що Клайра:

 

 • Має просту схему застосування, якої жінки можуть правильно дотримуватися1
 • Має прийнятний профіль безпеки2
 • Забезпечує високу задоволеність пацієнток після переходу з КОК, що містять етинілестрадіол3

 

Жінки, які застосовували Клайра, повідомляли про високу задоволеність після переходу з КОК, що містять етинілестрадіол:*3

 

 • 80% жінок віком 18–25 років були задоволені або дуже задоволені прийомом Клайра3
 • 76% жінок повідомили, що їхнє фізичне самопочуття стало «кращим» або «набагато кращим»3
 • 72% жінок повідомили, що їхній емоційний стан став «кращим» або «набагато кращим»3
 • У жінок, які застосовували Клайра, також відмічалась низька частота припинення застосування — лише 19,8 % жінок припинили застосування в 12-місячному дослідженні3

 

Результати, отримані в > 3000 пацієнток у реальній клінічній практиці протягом більш, ніж 1 року3

 

КОК — комбіновані оральні контрацептиви

 • Barnett C, Hagemann C, Dinger J et al. Eur J Contracept Reprod Health Care 2017;22(1):17–23. Return to content
 • Dinger J, Do Minh T, Heinemann K et al. Contraception 2016;94:328–339. Return to content
 • Briggs P, Serrani M, Vogtländer K et al. Int J Womens Health 2016;8:477–487. Return to content
Title

Прийнятний профіль безпеки Клайра підтверджено в реальній клінічній практиці1

При застосуванні Клайра продемонстровано нижчий ризик розвитку підтвердженої ВТЕ порівняно з іншими КОК, в тому числі КОК, що містять левоноргестрел.*1

 

Результати для Клайра порівняно із застосуванням КОК, що містять левоноргестрел, не досягли статистичної значущості, оскільки дослідження не мало достатньої потужності для такого порівняння.2

 

Ризик підтвердженої ВТЕ при застосуванні Клайра порівняно з іншими КОК1

 

 

Адаптовано на основі публікації Dinger J et al. 2016.1

 

Більше інформації

 

ІМТ — індекс маси тіла; КОК — комбіновані оральні контрацептиви; INAS-SCORE — міжнародне дослідження з активним спостереженням "Безпека контрацептивів: роль естрогенів"; ЛНГ — левоноргестрел; іКОК — інші комбіновані оральні контрацептиви.

 • Dinger J, Do Minh T, Heinemann K et al. Contraception 2016;94:328-339. Return to content

Ви можете переглянути відео-пояснення результатів дослідження реальної клінічної практики  INAS-SCORE, в якому оцінювали профіль безпеки Клайра в порівнянні з іншими КОК. А також ознайомитися з думкою професора Педаченко Наталії Юріївни щодо практичного значення результатів цього дослідження для лікарів-гінекологів:

 

PubExplainer. Результати дослідження INAS-SCORE: профіль безпеки Клайра порівняно з іншими КОК

YYMMDD Author/Uploaded by

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Натисніть тут, щоб ознайомитись з інформацією про Клайра